...

Didim Transfer

Didim - Altınkum
Didim, doğuda Muğla il sınırı ve Akbük Körfezi, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmıs bir yarımada şeklindedir.
Ege’nin en güzel koylarindan biri olan Altınkum. Berrak bir denize, altin sarısı nefis bir kumsala sahiptir.

Milas Bodrum Havaalanı Didim Transfer;

Bodrum Didim Transfer Fiyatları

Birbirine son derece yakın olan iki turistik sahil bölgesi Bodrum ve Didim, ziyaretçi akışının da fazla olduğu bir güzergahtır. Bu doğrultuda Bodrum Didim transfer desteğimizle de yanınızda olduğumuzu vurgulamak isteriz. En uygun Bodrum Didim transfer fiyatları için bizimle iletişime geçerek memnun kalacağınız bir hizmet alabilirsiniz. Geniş kadromuz ve araç filomuzla ihtiyaç duyduğunuz desteği kusursuz bir biçimde sağlamayı vadetmekteyiz.
 

DİDİM HAKKINDA


1992 yılında ilçe olan DiDiM, doğuda Muğla il sınırı ve Akbük Körfezi, batıda ve güneyde Ege Denizi, kuzeyde Bafa Gölü ve Menderes Nehri ile sınırlanmış 
bir yarımada şeklindedir, yüzölçümü 300 km2 civarındadır. Osmanlı imparatorluğu zamanında varlığını “yeronda – yoran” ismi ile sürdürmüstür. 1955 depreminden 
sonra önceleri halk arasinda “HiSAR” olarak da adlandırılan YORAN devlet tarafından yaptırılan afet evlerine taşındıktan sonra “YENiHiSAR” adını almıştır. 
Sonrasında isim benzerliğine meyil vermemek için dünya üzerinde sadece bir yerde bulunan ve kök olarak “DIDYMAION”‘dan gelen “DIDIM” olarak yenilemiştir. 
Mavi bayraklı Altinkum plajının duyulmasıyla birlikte cennetten çalıntı bu çamlarla kaplı sayfiye yerine 1986 yılından itibaren büyük tur operatörlerinin 
turist getirmeye başlaması ile henüz keşfedilmeye başlanan Altınkum’da turizme yönelik yatırımlarının artmasına yol açmıştır. Didim, bulunduğu konum 
nedeniyle tarihte iz bırakan uygarlıklara tanıklık etmiş ve jeopolitik açıdan önemli bir yerdir. Batı dünyası her ne kadar uygarlıkların Yunan kaynaklı 
olduğunu söylese de, Anadolu toprakları dışarıdan gelen tüm uygarlıkları kendi kültür potasında eriterek, kendine özgü yeni uygarlıklar yaratmaya devam etmiştir.. 
İlkçağda, kehanette bulunma ve olayları önceden görme yetisinin, kökeni Hititler’e kadar inen bir Anadolu Tanrısı olan Zeus ve Leto’nun oğlu güneş, ışık, müzik ve 
kehanet tanrısı Apollon tarafından insanlara verildiğine inanılırdı. Anadolu’nun birçok yerinde, bu tanrıya adanmış tapınaklar bulunur ve buralardaki rahiplerle 
rahibeler, tanrıya aracılık ederek, kendilerine danışmaya gelenlere, gelecekten haber verirlerdi. Efsaneye göre; Tanrı Apollon bir gün, Didim yöresinde çobanlık 
yapan Brankhos’a rastladı. Ondan çok hoşlandı ve ona biliciligin (kehanetin) sırlarını öğretti. Çoban Brankhos, bugün Apollon Tapınağı’nın yerinde bulunan defne 
ormanı ve su kaynağının yanında, Apollon adına ilk tapınağı kurdu. Zaman içinde Brankhos soyundan gelenler “Brankhidler” olarak anıldılar ve çok uzun süre Apollon 
Tapınağı’nın yöneticiliğini yaptılar. “Didyma”, “Brankhidai” (Brankhidler ülkesi) olarak da adlandırılmaktadır. Bilicilik o zamanlar Krallardan, en fakir köylülere
kadar, bütün insanların başvurduğu bir kaynaktı … Lidya Kralı Kroisos da (Karun), Pers ülkesine saldırmadan önce bilicilere başvurmustu. Ancak kendince bir 
kurnazlıik yaparak; dönemin bütün ünlü kehanet merkezlerine elçiler göndermiş ve rahiplerden, kralın o anda ne yapmakta olduğunu bilmelerini istemişti. 
Dogru cevap, yalnızca Delphoi Apollon’undan gelmisti. Kroisos da, Perslerle girişecegi savaş öncesinde Delphoi rahibine danışmayı seçmişti. Ancak biliciler, 
anlaşılması güç ifadeler kullanır ve açık bir yanıt vermekten daima kaçınırdi. Kroisos da, Pers Krallığı’na yapacağı saldırı sonunda, büyük bir imparatorluğun 
yıkılacağı yanıtını alınca, hevesle sefere girişti. Ancak sonunda yıkılan, Lidya Krallığı oldu.

 

Bodrum Didim Transfer Hizmeti